Kezdőlap
2017. április 29.
Magyar verzió English version
E-mail küldése
  SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
  SZOLGÁLTATÁSOK
  HÍREK, AKTUALITÁSOK
  PROGRAMOK, KÉPZÉSEK
  PÁLYÁZATOK
  ISKOLAI KÖZÖSSÉGI
  SZOLGÁLAT
  INTÉZMÉNYTÖRTÉNET
  GALÉRIA
  KIADVÁNYOK,
  PUBLIKÁCIÓK,
  SZAKMAI ANYAGOK,
  LETÖLTÉSEK
  LINKEK
  SZOLGÁLATI
PDF Nyomtatás

 

ÜDVÖZÖLJÜK SZOLGÁLATUNK HONLAPJÁN!

 

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm a győri Családsegítő Szolgálat honlapján!
A weblapunk létrehozásának és működtetésének célja, hogy intézményünket és szolgáltatásainkat bemutassuk valamint egyedi, speciális szolgáltatásaink, programjainknál folyamatos tájékoztatást nyújtsunk. Egy olyan felületet szeretnénk biztosítani a szolgáltatásainkat igénybe vevők és az egyéb érdeklődők számára, amely hasznos, a szociális gyermekjóléti és ifjúsági ellátásokhoz kapcsolódó információkat tartalmaz, mindenki számára érthető megfogalmazásban.
Bízom abban, hogy a honlapon keresztül intézményünk megnyeri az Ön tetszését és problémájával bizalommal fordul hozzánk.

Tisztelettel:

Rákosi-Tóth Rita
igazgató

 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Családsegítő Szolgálat 1989 óta működik. Tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet szabályozza. A szolgálat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 278/1995. (XI.19.) Kgy.sz. határozata értelmében, 1996. január 1-jétől szakmailag önállóan működő intézményként látja el feladatát. 1997 októberétől működik a szolgálat keretei között a gyermekjóléti szolgáltatás, ami 2006. január óta Gyermekjóléti Központként látja el a feladatát.

 

Az intézmény megnevezése, székhelye:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Családsegítő Szolgálat
9024 Győr, Lajta u. 21.

 

Az intézmény alapításának időpontja, az alapító határozat száma, az alapító megnevezése:

Eredeti Alapító okiratának száma: 278/1995. (XI. 19.) Kgy. sz.
Módosított Alapító okiratának száma: 160/2010. (V.27.) Kgy. sz.
Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Az intézmény közvetlen felügyeleti szerve:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 

Az intézmény működési területe:

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

 

Az ellátottak köre:

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek.

 

Az intézmény tevékenységi köre:

A győri Családsegítő Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó humán szolgáltató intézmény, amely a hozzá fordulóknak életvezetésükben jelentkező problémák rendezéséhez személyes jellegű professzionális segítséget nyújt. Alkalmas arra, hogy együttesen kezelje az emberi különbségek miatt felmerülő, az emberi fejlődés mentén kialakuló, a szociális rendszer, valamint a családok változásai miatt fellépő szükségleteket. Gyermekjóléti szolgáltatás esetén szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.


Az intézményünk területileg illetékes ellátottjogi képviselője:

Pákozdi Ramóna

Munkaidőben elérhető telefonszáma: 06/20/489-95-85

További információk az elátottjogi képviselőről: 
 
  KERESÉS